Ing. Jiří Cihlář

dopravní inženýr
autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb

auditor bezpečnosti pozemních komunikací

Omluvte prosím strohost a jednoduchost webové prezentace. Jsem projektant dopravních staveb, nikolik programátor webu.
A i když na prezentaci záleží, přesto je pro mě důležitější spokojený zákazník. O správnosti tohoto názoru svědčí narůstající počet zákazníků i rozvíjející se spolupráce.

Kapacita je zcela vyčerpána. Nejbližší termín, kdy se mohu věnovat Vašemu projektu, je min. za 6 měsíců.



 » Kontakty
     Ing. Jiří Cihlář
     dopravní inženýr
     projektant dopravních staveb
     Mobil: +420 604 982 826
     e-mail: mail@jiricihlar.eu

     Min. 6ti měsíční čekací doba!


(Již neaktuální) Prezentace firmy a služeb ve formě *.pdf k otevření  » zde



Co Vám nabízím?

 » Analýzu dopravních problémů, návrh jejich řešení
 » Ve spolupráci s architektkou Kateřinou Cihlářovou Vám mohu zajistit komplexní služby pro téměř jakékoliv stavby.
 » Optimalizaci dopravy ve městě
 » Zpracování všech stupňů projektové dokumentace dopravních staveb

Pro koho je má nabídka?

  » magistráty
  » městské, obecní a místní úřady
  » soukromé investory
  » architekty, projektanty
  » občanská združení a další zájemce

Přehled praxe a zkušeností

Zaměstnání

» od dubna 2015 - auditor bezpečnosti pozemních komunikací

» od března 2012 - samostatný autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb

» srpen 2011 - únor 2012 - soukromá praxe jako projektant dopravních staveb

» říjen 2007 - červenec 2011 - projektant u Ing. Petra Novotného - AtelierMOK, Pardubice

» únor - září 2007 - projektant ve firmě Ústav dopravního inženýrství v Praze

» leden - prosinec 2006 - projektant ve firmě Novák&Partner s.r.o. - silniční stavby


Další profesní činnost

» prosinec 2010 - jmenování do komise pro dopravu ve městě Choceň

» akademický rok 2008, 2009 - výuka předmětu Základy architektonického projektování, ČVUT FD, garant předmětu Doc. Ing. arch. Patrik Kotas

» rok 2008, 2009 - člen komise grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko

» leden 2007 - státní závěrečné zkoušky v oboru "Dopravní infrastuktura v území"

» jaro 2005 - pro MÚ v Chocni vypracované posouzení ulice Stromovka


Semináře a školení

» rok 2014 - absolvování kurzu bezpečnostního auditora na pozemních komunikacích

» únor 2012 - zkouška o autorizaci ČKAIT v oboru Dopravní stavby s klasifikací vyhověl

» květen 2010 - konference "Společně k bezbariérovosti III", Pardubice

» od podzimu 2006 - spolupráce s organizací Pražské matky a Nadace Partnerství

» podzim 2006 - vypracování diplomové práce na téma Dopravní řešení sítě obslužných komunikací městské části - řešení historického centra
                         města Litomyšl a přilehlých komunikací"

» prosinec 2006 - seminář CDV "Bezpečnostní audit pozemních komunikací"

» říjen 2006 - seminář ČKAIT "Konstrukce tramvajových tratí v Praze dnes a zítra"

» září 2006 - účastník týdenní Summer school "Transportation, Economics and Environment"

» jaro 2006 - konference ČKAIT "Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a analýza rizik"

» jaro 2006 - účastník týdenního semináře "Middle Europien Planning Seminar" v Maďarsku - univerzitní setkání mladých projektantů

» ... - 2005 - příležtostné brigády a účast na dopravních průzkumech (silničních i kolejových)

» léto 2004 - účastník programu Work&Travel USA


Webdesign ©Cihla - kontaktní email